คำกล่าว : คุณอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในช่วงพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations”

คำกล่าว : คุณอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในช่วงพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations”

“สสส. เป็นโซ่ข้อกลางอย่างแท้จริง เชื่อมประสานและขับเคลื่อนงาน ลดข้อจำกัดที่หน่วยราชการไปไม่ถึง”

โดย คุณอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
.
ได้กล่าวในช่วง “สานพลังภาคนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชากรกลุ่มเฉพาะ” มีเนื้อหาโดยสรุปว่า เป้าหมายและแผนขับเคลื่อนงานของ สสส. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ พม. ในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของครอบครัว ระบบคุ้มครองทางสังคม การสานพลังจากทุกคนทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนา รวมถึงการยกระดับการทำงานขององค์กร และชี้ให้เห็นว่า “สสส. เป็นโซ่ข้อกลางอย่างแท้จริง เชื่อมประสานและขับเคลื่อนงาน ลดข้อจำกัดที่หน่วยราชการไปไม่ถึง”
.
คำกล่าวส่วนหนึ่งในช่วงพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations” ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Grand diamond อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กทม.
.
🔎ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราได้ที่
Voice of the Voiceless 2nd : https://section09.thaihealth.or.th/voiceofthevoiceless2nd/
WEBSITE : https://section09.thaihealth.or.th/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC1Tm-YdvZCUTJ7mYlTdd-Ng

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment