เปิด 3 ห้องย่อย Highlight กิจกรรมเรียนรู้ของคนสูงวัยที่หัวใจยังเก๋า ห้ามพลาด!!

เปิด 3 ห้องย่อย Highlight กิจกรรมเรียนรู้ของคนสูงวัยที่หัวใจยังเก๋า ห้ามพลาด!!

เปิดห้องย่อยต้อนรับคนวัยเก๋า ร่วมทำกิจกรรมเสริมสุขภาวะในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เตรียมพบกับเนื้อหาและกิจกรรมน่าสนุกมากมายที่คนวัยเก๋า หรือแม้แต่ลูกๆ ที่ดูแล คุณพ่อ คุณแม่ ไม่ควรพลาด โดยตลอด 3 วัน เปิดประตูการเรียนรู้กับ 3 ห้องย่อยที่จะมาแชร์เคล็ดลับการส่งเสริมสุขภาพของคนสูงวัย ผ่านรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรเรียนรู้ที่ทำได้ด้วยตัวเอง แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียนได้ง่ายไม่สับสน ตลอดจนเทคนิคการดูแลสุขภาพสำหรับคนสูงอายุ ว่าแต่ Hightlight อะไรน่าสนใจบ้าง ไปติดตามกันเลย

เปิด 3 ห้องย่อย Highlight กิจกรรมเรียนรู้ของคนสูงวัยที่หัวใจยังเก๋า ห้ามพลาด!!

📍 ห้องย่อย: เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ โดย สมาคมสภาผู้สูงอายุประเทศไทย

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ห้อง Sapphire 103

💡 Highlight:

 • แนวคิดการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งรองรับสังคมสูงวัย
 • เข้าฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ 4 ฐาน
  • ฐานที่ 1: ชมรมเข้มแข็งทำอย่างไร โดย ชมรมพฤฒพลังโพตลาดแก้ว จังหวัดลพบุรี
  • ฐานที่ 2: เตรียมผู้สูงอายุสำรอง 45-59 ใครเตรียม เตรียมยังไง โดย ชมรมผู้สูงอายุบ้านพอเพียง สนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี / ชมรมผู้สูงอายุสีลาสวรรค์ จังหวัดปทุมธานี
  • ฐานที่ 3: เพิ่มผู้สูงอายุพฤฒพลังด้วยโรงเรียนผู้สูงอายุ โดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ฐานที่ 4: ลดผู้สูงอายุติดเตียง ด้วยศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุในชุมชน โดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางกระจะ จังหวัดจันทบุรี
 • เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ “สูงวัยดิจิทัล”
เปิด 3 ห้องย่อย Highlight กิจกรรมเรียนรู้ของคนสูงวัยที่หัวใจยังเก๋า ห้ามพลาด!!

📍 ห้องย่อย: สนุก มีคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้อย่างปลอดภัย ฉบับวัยเก๋ายุคดิจิทัล โดยคณะทำงาน YoungHappy

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ห้อง Sapphire 204

💡 Hightlight:

 • กิจกรรมสันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ (ยืดเหยียด ทำความรู้จัก เกม)
 • แนะนำการนำแนวคิด Life Long Learning มาปรับใช้กับการพึ่งพาตนเองในผู้สูงอายุยุคดิจิทัล
 • สอนใช้แพลตฟอร์มเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ YouTube, Facebook (Live) และ Line
เปิด 3 ห้องย่อย Highlight กิจกรรมเรียนรู้ของคนสูงวัยที่หัวใจยังเก๋า ห้ามพลาด!!

📍 ห้องย่อย: เตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย…ฝึกลุก ล้มเป็น โดย สำนักงานประสานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว.)

วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง Sapphire 205

💡 Hightlight:

 • รู้ก่อนล้ม (ประเมินความเสี่ยงต่อการล้ม)
 • รู้ทันล้ม (การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้ม ท่าล้ม และการลุกที่ถูกวิธี พร้อมทดลองฝึกปฏิบัติ)
 • ร่วมระดมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยรองรับสังคมสูงวัย

📌 สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนเข้างานได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy

 

ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราได้ที่

 

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment