ห้องย่อยวิชาการ: เมืองในอนาคตควรเป็นแบบไหน เมืองอัจฉริยะ เมืองน่าอยู่ หรือเมืองที่ไม่ทิ้งใคร

ห้องย่อยวิชาการ: เมืองในอนาคตควรเป็นแบบไหน เมืองอัจฉริยะ เมืองน่าอยู่ หรือเมืองที่ไม่ทิ้งใคร

ท่ามกลางวิวัฒนาการของโลกที่หมุนสู่อนาคตอย่างรวดเร็ว ยิ่งทำให้ช่องว่างในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตหลาย ๆ เรื่อง มีระยะกว้างขึ้น นำไปสู่ปัญหาที่เราเรียกว่า “ความเหลื่อมล้ำ” และแน่นอนว่าทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยควรได้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ทั้งการสาธารณสุข การเดินทาง การประกอบอาชีพ หรืออื่น ๆ อย่างทัดเทียมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อการจัดการตัวเอง

และในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 นี้ จัดให้มีห้องย่อยวิชาการ หัวข้อ เมืองในอนาคตควรเป็นแบบไหน เมืองอัจฉริยะ เมืองน่าอยู่ หรือเมืองที่ไม่ทิ้งใคร” โดย ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) และคุณกฤษณะ ละไล ซึ่งจะจัดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้อง Sapphire 205 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เพื่อชวนทุกคนร่วมหาแนวทางการออกแบบ จัดทำ จัดสร้าง และปรับปรุงพัฒนาเมืองให้เป็นหลักการออกแบบที่เป็นสากล สู่การเข้าถึงได้ง่าย และเป็นการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก และบุคคลที่ใช้รถเข็นทั่วไป จึงเปิดพื้นที่การระดมความคิดเพื่อสร้างเมืองแห่งอนาคตไปด้วยกัน โดยรายละเอียดห้องย่อยวิชาการนี้ ประกอบด้วยหัวข้อการแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจ ดังนี้

 • สสส.ขับ…ภาคีเคลื่อน: อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
  โดย คุณกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
 • นิทรรศการเมืองไม่ทิ้งใคร
 • เสวนาเรื่อง “เมืองในอนาคตควรเป็นแบบไหน เมืองอัจฉริยะ เมืองน่าอยู่ หรือเมืองที่ไม่ทิ้งใคร”
  กับหัวข้อที่น่าสนใจ
 • เมืองดีเด่นด้านการออกแบบเมืองเพื่อคนทั้งมวลของประเทศญี่ปุ่นสร้างได้อย่างไร
  ตัวแทนจากเทศบาลเมือง Akashi ประเทศญี่ปุ่น
 • กรุงเทพ…เมืองท่องเที่ยว เมืองอัจฉริยะ เมืองน่าอยู่ หรือเมืองที่ไม่ทิ้งใคร
  ตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร
 • ทิศทางและอนาคตการพัฒนาเมืองรอบสถานีขนส่ง (TOD) ของประเทศไทย
  ตัวแทนจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

                          ดำเนินรายการโดย
                             คุณสว่าง ศรีสม ประธานฝ่ายแผนงานและโครงการ ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A)

 • เสียงจากเครือข่ายเมืองที่ไม่ทิ้งใคร: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเมืองที่ไม่ทิ้งใคร

สำหรับท่านใดสนใจเข้าร่วมห้องย่อยวิชาการนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy

เพื่อร่วมกันส่งต่อพลัง สร้างแรงกระเพื่อมทางสังคม ให้ทุกเสียงได้รับฟัง และเกิดความเท่าเทียมทางสุขภาพให้กับทุกคนในสังคม

โดยห้องย่อยวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment