ชวนฟัง – ชวนคิด – ชวนระดมความเห็น สู่การขับเคลื่อนนโยบายจากประชากรกลุ่มเฉพาะ

ชวนฟัง - ชวนคิด – ชวนระดมความเห็น สู่การขับเคลื่อนนโยบายจากประชากรกลุ่มเฉพาะ

                นโยบายที่ดีต้องมาจะเสียงของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ ที่อาศัยความเข้าอกเข้าใจในปัญหาและความต้องการที่แท้จริง

               สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) จึงได้จัดวงแลกเปลี่ยน ชวนฟัง – ชวนคิด – ชวนระดมความเห็น เปิดประเด็นพูดคุยโดยวิทยากรทรงคุณวุฒิ ดังนี้

                 ประเด็นหัวข้อ “นโยบายภาพรวมกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ”
                  โดย ศ. ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 ประเด็นหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ”
                  โดย พ่อหลวงอนันต์ แสงบุญ ศูนย์บริการคนพิการตำบลชมภู จังหวัดเชียงใหม่ 

                 ประเด็นหัวข้อ “ชวนคิดชวนถก… การขับเคลื่อนนโยบายจากประชากรกลุ่มเฉพาะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ”
                   คุณชาญเชาว์ ไชยานุกิจ รองประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 สสส.

                   รศ.ดร.นภาภรณ์  หะวานนท์ นักวิชาการอิสระ

                   อ.ดร.วรงค์ นัยวินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                   ดำเนินรายการ โดย คุณประสาน  อิงคนันท์

                วงแลกเปลี่ยนนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้อง Grand Diamond อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2

“2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations”…ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566  

สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy

ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Voice of the Voiceless 2nd: https://section09.thaihealth.or.th/voiceofthevoiceless2nd/

Website: https://section09.thaihealth.or.th/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1Tm-YdvZCUTJ7mYlTdd-Ng

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment