พบ 23 บูธพันธมิตรสร้างสรรค์ ต่อยอด ขยายผลสร้างสังคมเท่าเทียม

งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2

“2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations”

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

พบปะและแลกเปลี่ยนกันในบูธนิทรรศการ

เฉพาะวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 18.00 น.

พบ 23 บูธพันธมิตรสร้างสรรค์ ต่อยอด ขยายผลสร้างสังคมเท่าเทียม งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations” วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี พบปะและแลกเปลี่ยนกันในบูธนิทรรศการ เฉพาะวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 18.00 น.

พบกับ 23 บูธนิทรรศการ โดยภาคีเครือข่ายที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาวะแก่ประชากรกลุ่มเฉพาะ ที่คุณจะได้ข้อมูลสำคัญและน่าสนใจจากการทำงาน เรียนรู้นวัตกรรมทางสังคม ผ่านคนทำงานสายตรงด้านประชากรกลุ่มเฉพาะ สัมผัสประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่จะพาคุณเข้าใจความต่างและเชื่อมโยงถึงคุณค่าร่วม พร้อมลุ้นรับของรางวัล รวมถึงสินค้าและบริการให้คุณเลือกช้อปมากมาย

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment