เตรียมพบกับงานมหกรรม Thailand Friendly Design Expo 2022

Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6

Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 สุดยอดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยี สุขภาพ การแพทย์ การออกแบบ บ้าน ที่อยู่อาศัย การเดินทาง ยานยนต์ ระบบขนส่งมวลชน และบริการ สำหรับผู้รักสุขภาพ ผู้รักการท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ ผู้พิการ ผู้ที่ใช้รถเข็น ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6

โดยมีผู้เข้าชมงานครั้งล่าสุดกว่า 80,000 คน (On line & On site) ผู้ร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 150 บริษัท/องค์กร มูลค่าการซื้อขาย 253 ล้านบาท โดยแนวคิดหลักการจัดงานปีนี้ คือ “Friendly Tourism” หรือ “การท่องเที่ยวที่เป็นมิตร” สู่เป้าหมายเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตร เมืองสุขภาพดี เมืองสังคมผู้สูงวัย เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย

 

วันที่จัดงาน : 15 – 18 ธันวาคม 2565

เวลา : 10.00 – 19.00 น.

สถานที่ : EH 102 ไบเทค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

-Website : www.ThailandFriendlyDesignExpo.com

-Facebook : https://www.facebook.com/fdexpo

-Phone : 0818551199, 0981199888

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment