สร้างสังคมเท่าเทียม กับธนาคารเวลา ด้วยทุกการฝาก = การให้

สร้างสังคมเท่าเทียม กับธนาคารเวลา ด้วยทุกการฝาก = การให้

การ ‘ออมเงิน’ คือ เรื่องสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ แต่การ ‘ออมเวลา’ คือการสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

🕰️‘ธนาคารเวลา’ (Time bank) มุ่งเน้นทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันโดยสมาชิกของธนาคารเวลาจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือในคน ๆ เดียวกัน โดยแนวคิดเรื่องธนาคารเวลามีต้นแบบมาจากต่างประเทศ เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ช่วยสังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยได้ โดยเฉพาะรูปแบบชุมชนที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่แล้ว ในลักษณะของเพื่อนบ้านช่วยเพื่อนบ้าน เกิดการขยายออกไปอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนช่วยดูแลซึ่งกันและกัน

 เวลา 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 เครดิตเวลา (คะแนน) โดยสมาชิกของธนาคารเวลาจะได้รับการบันทึกเวลาเมื่อได้ช่วยเหลือสมาชิกท่านอื่นตามความสามารถที่มี และเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือบ้าง ก็สามารถจ่ายค่าบริการในรูปของ ‘เวลา’ ที่ฝากไว้ได้เพื่อรับความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกคนอื่น เช่น ลุงเอจ่ายเวลาให้ป้าบี 1 ชั่วโมงเพื่อรดน้ำต้นไม้ ส่วนป้าบีจ่ายเวลา 1 ชั่วโมงให้ลุงซีด้วยการพาไปโรงพยาบาล และลุงซีจ่ายเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อให้ลุงเอช่วยดูแลลูกให้ระหว่างไปทำธุระ

 จะเห็นได้ว่าการออมเวลาสำคัญไม่น้อยไปกว่าการออมเงิน เพราะจะทำให้ทุกคนรู้จักคุณค่า ทักษะ และความสามารถของตัวเอง ธนาคารเวลาจะเป็นหลักประกันว่าเราจะไม่ถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้ ธนาคารเวลายังมีประโยชน์อย่างอื่นอีก เช่น

        ▪️สร้างความมั่นคงในรูปแบบของ ‘เวลา’ ใช้ศักยภาพบุคคลแทนเงิน

        ▪️ใช้จ่ายและสะสมด้วยเวลา กับกิจกรรมหลากหลายตามความสามารถของเราเอง

        ▪️เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในหมู่สมาชิก มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

🔶ใครบ้างที่ใช้บริการได้ที่ ‘ธนาคารเวลา’?

        ▪️ทุกเพศ ทุกวัย โดยกำหนดให้สมาชิกต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ทุกคนอาจไม่ได้มีเงินเท่ากัน แต่เวลา 24 ชั่วโมงใน 1 วัน เราต่างมีเท่ากันอย่างแน่นอน ธนาคารเวลา จึงเป็นอีกเครื่องมือของการเตรียมความพร้อมในปัจจุบัน ไปสู่ความพร้อมแห่งอนาคตของสังคมสูงวัยที่เราต่างจะได้เกื้อกูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นการใช้เวลาของทุกคนได้อย่างเท่าเทียม เกิดเป็นสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

🔶ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธนาคารเวลา ได้ที่

         ▪️เฟซบุ๊ก www.facebook.com/TimeBankThailand

        ▪️เว็บไซต์ www.thaitimebank.net/webdev

และสำหรับท่านใดที่มีความสนใจประเด็นธนาคารเวลานวัตกรรมใหม่สู่การเตรียมความพร้อมของสังคมผู้สูงอายุ หรือกลุ่มประชากรเฉพาะอื่น ๆ เตรียมมาพบปะ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้กันเพิ่มเติมได้ในงาน “Voice of the voiceless ครั้งที่ 2 – ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม” ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย โปรดติดตามข้อมูลเกี่ยวกับงานได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ: นับเราด้วยคน และเว็บไซต์ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กันได้เลย

ที่มา :

           ▫️“ธนาคารเวลา” เพื่อสูงวัย นวัตกรรมใหม่ของสังคม, https://www.thaihealth.or.th/?p=313351

          ▫️แนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย,กรมกิจการผู้สูงอายุ, https://www.dop.go.th/download/knowledge/th1561952989-231_0.pdf

          ▫️เว็บไซต์ธนาคารเวลา, https://www.thaitimebank.net/webdev/

          ▫️เพจ ธนาคารเวลา, https://www.facebook.com/TimeBankThailand/

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment