นับเราด้วยคน EP.56 คนไทยเท่าเทียมได้จากการออกแบบ

บ่อยครั้งที่สภาพแวดล้อมในสังคมไทย ไม่เอื้อต่อการเดินทาง หรือใช้บริการสำหรับคนทุกกลุ่มประชากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางลาด ลิฟท์โดยสาร ราวจับ ขนส่งสาธารณะ และอื่น ๆ อีกมากมาย
.
แต่ความเท่าเทียมพื้นฐานเหล่านี้ สร้างได้ด้วย “การออกแบบ”
.
นับเราด้วยคนวันอาทิตย์นี้ จะพาคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับ “Universal Design Center” หรือ UDC ที่เป็นการรวมตัวกันเพื่อก่อให้เกิดโครงการดี ๆ ที่จะทำให้เรื่องการออกแบบเพื่อความเท่าเทียมในสังคมไทยได้รับการแก้ปัญหา และมีความเป็นไปได้มากขึ้น
.
“Universal Design Center” คืออะไร จะช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมในสังคมไทยได้อย่างไรบ้าง
.
ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ได้กับ รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน คนไทยเท่าเทียมได้จากการออกแบบ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment