ชวนเรียนรู้ ‘การออกเเบบเพื่อทุกคน’ ผ่านนิทรรศการ “เมืองสร้างสุข ของคนทุกวัย”

ขอเชิญทุกท่านชมนิทรรศการ “เมืองสร้างสุข ของคนทุกวัย” ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2023 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 . ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. . นิทรรศการ ‘เมืองสร้างสุข ของคนทกวัย’ เมืองที่ออกเเบบด้วยเเนวคิดการออกเเบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ไม่ว่าจะคุณเป็นใคร อยู่วัยไหน มีสถานะทางสังคมเป็นอย่างไร ก็จะ “ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” . “เมือง” เป็นที่อยู่อาศัยของคนที่หลากหลายเเละเเตกต่าง ทั้งเพศ วัย เเละสถานะทางสังคม ดังนั้นการสร้างเมืองที่ดีควรเป็นเมืองที่ปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนทุกคน ดังนั้น การออกเเบบเมืองด้วยหลักการออกเเบบเพื่อทุกคน จึงเป็นเเนวคิดที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในเมือง โดยเฉพาะคนพิการเเละผู้สูงอายุ . จัดโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) . #การออกเเบบเพื่อทุกคน #UniversalDesign #อารยสถาปัตย์ #FDEXPO2023 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #สานพลัง #สร้างนวัตกรรม #สื่อสารสุข #สสส #Thaihealth #ก้าวสู่ทศวรรษที่3กับสสส.

ขอเชิญทุกท่านชมนิทรรศการ “เมืองสร้างสุข ของคนทุกวัย”
ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2023
มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ
โรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7
.
ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-19.00 น.
ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.
.
นิทรรศการ
‘เมืองสร้างสุข ของคนทกวัย’
เมืองที่ออกเเบบด้วยเเนวคิดการออกเเบบเพื่อทุกคน (Universal Design)
ไม่ว่าจะคุณเป็นใคร อยู่วัยไหน มีสถานะทางสังคมเป็นอย่างไร
ก็จะ “ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”
.
“เมือง” เป็นที่อยู่อาศัยของคนที่หลากหลายเเละเเตกต่าง ทั้งเพศ วัย เเละสถานะทางสังคม ดังนั้นการสร้างเมืองที่ดีควรเป็นเมืองที่ปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนทุกคน ดังนั้น การออกเเบบเมืองด้วยหลักการออกเเบบเพื่อทุกคน จึงเป็นเเนวคิดที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในเมือง โดยเฉพาะคนพิการเเละผู้สูงอายุ
.
จัดโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment