เมืองใจดีที่สร้างได้ด้วยกัน | คุณภรณี ภู่ประเสริฐ | เป็นกันเอง

เมืองใจดีสร้างได้ด้วยกัน

จะทำอย่างไรให้การเดินทางเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ? 

พูดคุยกับคุณแอน ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.(สำนัก 9) 

ถึงแรงบันดาลใจของแอปพลิเคชันเมืองใจดีเที่ยวทุกวัย แอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์การวางแผนการเดินทาง ร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ให้คนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ติดตามได้ในวันเสาร์ที่ 22 เม.ย. นี้ เวลา 13.30น. – 13.55น. ที่ช่อง NBT 2HD รายการ “เป็นกันเอง”

ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อผลิตรายการที่ร่วมสร้างและบูรณาการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง!

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 13.30 น. – 13.55 น.

ชมรายการทีวีย้อนหลัง รวมถึงคลิปล่าสุดของเรา พร้อมทั้งติดตามข่าวสาร แนะนำ ติชมรายการ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ Facebook เป็นกันเอง YouTube เป็นกันเอง

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment