ห้องย่อยวิชาการ: เปิดวงคุย “คนไร้บ้าน พลเมือง ที่ร่วมสร้างเมือง”

ห้องย่อยวิชาการ: เปิดวงคุย “คนไร้บ้าน พลเมือง ที่ร่วมสร้างเมือง”

เสวนาจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานกับคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางในเมือง เป็นห้องย่อยวิชาการที่คนสนใจประเด็นคนไร้บ้านห้ามพลาด ที่จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ จากคนทำงานตัวจริงเสียงจริง ไม่ว่าจะเป็น

  • “เรื่องเล่าชีวิตที่เปลี่ยนไป” ของคนไร้บ้านใน 6 จังหวัด หลังได้รู้จักกับจุดประสานงานย่อยคนไร้บ้าน
  • “จากวิกฤตโควิด สู่ศูนย์สุขภาวะชุมชน” เรื่องเล่าสะท้อนศักยภาพของชุมชนในการดูแลสุขภาวะในทุกภาวะการณ์
  • “สิทธิของผู้เช่าห้องในเมือง จะมีโอกาสเข้าถึงสุขภาวะที่ดีได้อย่างไร” วงเสวนาสู่สุขภาวะที่ดีของคนจนเมือง

สำหรับท่านใดที่สนใจ พบกันได้ที่ห้องย่อยวิชาการ “คนไร้บ้าน พลเมือง ที่ร่วมสร้างเมือง” ซึ่งจะจัดในอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Sapphire 201 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2“2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations”

แล้วคุณจะพบว่า ทุกคนล้วนมีศักยภาพและเป็นพลเมืองร่วมขับเคลื่อนสังคมได้ หากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy

ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment