ห้องย่อยวิชาการ: ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ โดย คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสุขภาวะคนไร้บ้าน และเครือข่ายคนไทยไร้สิทธิ

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ ห้องย่อยวิชาการ โดย คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสุขภาวะคนไร้บ้าน และเครือข่ายคนไทยไร้สิทธิ

การสานเสวนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาวะของประชากรกลุ่มเฉพาะ ในห้องย่อยวิชาการ “ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ” หัวข้อ “ไม่มีใครต้องไร้สิทธิ อย่าให้ใครต้องไร้สิทธิ” โดย คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสุขภาวะคนไร้บ้าน และเครือข่ายคนไทยไร้สิทธิ โดยมีหัวข้อและกิจกรรมเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  • เกมบัตรคำ “ยังมีใครที่ต้องไร้สิทธิ”
  • วิดีทัศน์บทสะท้อนการดำเนินงาน “การทำงานเครือข่ายคนไทยไร้สิทธิ…เพื่อไม่ให้ใครต้องไร้สิทธิ”
  • การสานเสวนา “ไม่มีใครต้องไร้สิทธิ อย่าให้ใครต้องไร้สิทธิ”
  • การสานเสวนาเพื่อก้าวต่อไปของการขับเคลื่อน “มุ่งสู่อนาคตร่วมกัน…การผลักดันนโยบายในระดับพื้นที่และระดับประเทศเพื่อไม่ให้ใครต้องไร้สิทธิ”
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้…ชมนิทรรศการ “ไร้บ้าน ไม่ไร้สิทธิ”

ห้องย่อยวิชาการนี้ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Sapphire 201 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2“2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations”

สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy

ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2ขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment