ห้องย่อยวิชาการ: เท่าเทียมกัน เท่าทันอคติ: สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้-อยู่ร่วม

เท่าเทียมกัน เท่าทันอคติ: สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้-อยู่ร่วม

ชวนร่วมรับฟังและเปิดมุมมองเพื่อการอยู่ร่วมท่ามกลางความหลากหลาย ในหัวข้อ “เท่าเทียมกัน เท่าทันอคติ: สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้-อยู่ร่วม” โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งจะจัดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-10.00 น. ณ ห้อง Grand Diamond อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2“2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations”

เพราะทัศนคติเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกระทำและปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อคนรอบข้าง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของคนในสังคมที่มีความหลากหลายนั้น การเท่าทันความคิดและความพร้อมที่จะอยู่ร่วม จึงเป็นจุดสำคัญที่เราสามารถเริ่มต้นได้

สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy

ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment