พบกับ 25 รางวัล Voice of The Voiceless Award

พบกับ 25 รางวัล Voice of The Voiceless Award

                 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) ได้จัดตั้งรางวัล VOV AWARD (Voice of The Voiceless Award) ขึ้น ผ่านการค้นหาและพิจารณาบุคคลและองค์กรที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ และได้ประกาศผลรางวัลในเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมาบนเว็บไซต์ของทางสำนัก 9

                 ซึ่งจะจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ ในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30–14.15 น. ห้อง Grand Diamond

โดยรางวัล “VOV AWARD” ประกอบด้วย 3 ประเภท 25 รางวัล ได้แก่

1.รางวัลบุคคลกลุ่มเฉพาะต้นแบบ จำนวน 5 รางวัล

2.รางวัลองค์กรขวัญใจประชากรกลุ่มเฉพาะ จำนวน 10 รางวัล

3.รางวัลบุคคลขวัญใจประชากรกลุ่มเฉพาะ จำนวน 10 รางวัล

สำหรับท่านใดสนใจเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy

                           เพื่อร่วมกันส่งต่อพลัง สร้างแรงกระเพื่อมทางสังคม ให้ทุกเสียงได้รับฟัง และเกิดความเท่าเทียมทางสุขภาพให้กับทุกคนในสังคม

                      พิธีมอบรางวัลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราได้ที่

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment