“สสส.” คว้ารางวัล Friendly Design Awards ปีที่ 6 ตอกย้ำผลงานส่งเสริมอารยสถาปัตย์ และสนับสนุนสุขภาวะเพื่อคนทั้งมวล

ที่มา : Facebook fanpage Thailand Friendly Design Expo

“สสส.” คว้ารางวัล Friendly Design ds ปีที่ 6 ตอกย้ำผลงานส่งเสริมอารยสถาปัตย์ และสนับสนุนสุขภาวะเพื่อคนทั้งมวล

                    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้รับรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2022 ในฐานะองค์กรส่งเสริมการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื้อมล้ำในสังคม สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทั้งมวล เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

                     คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาวะสำหรับทุกคน โดยเฉพาะคนพิการ และผู้สูงอายุ เราต้องการร่วมลดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น ที่พักอาศัย การเดินทางต่างๆ

“สสส.” คว้ารางวัล Friendly Design ds ปีที่ 6 ตอกย้ำผลงานส่งเสริมอารยสถาปัตย์ และสนับสนุนสุขภาวะเพื่อคนทั้งมวล

               “สสส.เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ โดยการจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คนทั่วไปเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำอารยสถาปัตย์ รวมถึงการพัฒนาสถานที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว และระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ให้เอื้อสำหรับการเข้าถึงได้ของคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย อีกทั้งมีการจัดประกวดการออกแบบกราฟฟิครณรงค์เรื่องอารยสถาปัตย์เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง สสส.ยินดีที่จะสนับสนุนงานขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ต่อไป” ผอ.ภรณีกล่าว

                    อาคารสำนักงานของ สสส.ที่ซอยงามดูพลี กทม.นับเป็นอาคารต้นแบบอารยสถาปัตย์อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย ที่ได้มีการออกแบบให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยสะดวก และปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เช่น มีที่จอดรถสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็น มีทางลาดมาตรฐานเชื่อมโยงทั่วถึงทุกจุด มีห้องสุขาสำหรับมนุษย์ล้อ เป็นต้น

“สสส.” คว้ารางวัล Friendly Design ds ปีที่ 6 ตอกย้ำผลงานส่งเสริมอารยสถาปัตย์ และสนับสนุนสุขภาวะเพื่อคนทั้งมวล
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment