กำหนดการงาน #Voiceofthevoiceless2nd

กลับมาแล้วกับการจัดงานครั้งที่ 2 ของงาน “การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม…

โดยงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) รวมกับเครือข่ายภาคี  วันนี้เราจึงเอากำหนดการทั้ง 3 วันมาให้ทุกท่าน ที่มีแผนจะมาเข้าร่วมงานได้เห็นตารางห้องย่อยประชุมวิชาการมากมาย นอกจากนี้ยังเวทีเสวนา ห้องย่อยกิจกรรม การมอบรางวัล Voice of the Voiceless Award กิจกรรมและการแสดงจากภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ ตลอดจนนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และพบปะภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะได้ที่บูธนิทรรศการว่าแต่จะมีกำหนดการอย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย

กำหนดการงาน #Voiceofthevoiceless2nd
กำหนดการงาน #Voiceofthevoiceless2nd
กำหนดการงาน #Voiceofthevoiceless2nd
กำหนดการงาน #Voiceofthevoiceless2nd
กำหนดการงาน #Voiceofthevoiceless2nd
กำหนดการงาน #Voiceofthevoiceless2nd
เป็นอย่างไรกันบ้าง… กับกำหนดการที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ เรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยสาระและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย เพื่อสานต่อการขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางสุขภาพแก่ประชากรกลุ่มเฉพาะอย่างต่อเนื่อง ณ “งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2” (2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations) แล้วพบกันในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3H2ImGy
ติดตามเรื่องราวเเละรับฟังเสียงของพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment