3 เหตุผลที่ต้องมางานนี้

3 เหตุผลที่ต้องมางานนี้

เมื่อพูดถึง “ความเหลื่อมล้ำในสังคม” สิ่งที่ผุดออกมาน่าจะมีหลากหลายเรื่องราวตามประสบการณ์ของแต่ละคน ทั้งการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การใช้บริการพื้นที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณะ การเข้าถึงการศึกษา และอื่น ๆ

ไม่ว่าจะเป็นด้านใด หากทุกคนได้รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม น่าจะเป็นสังคมอุดมคติที่หลายคนต้องการเห็น และสามารถร่วมสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของคนในสังคม

งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานีนี้ คืองานที่จะเปลี่ยนจากคิด สู่การออกเสียง แสดงความคิดเห็น นำไปสู่การขับเคลื่อน ขยายผล และต่อยอดจากสิ่งที่ทุกคนฝันให้เป็นจริง เพราะ

💡1. เป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น และร่วมออกเสียงเพื่อนำไปพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นำไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดสังคมที่เท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรม

💡2. เป็นงานที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ ให้เราได้เลือกชม พร้อมชิม จากทั่วประเทศ และยังเป็นการให้กำลังใจ เสริมรอยยิ้มให้กับทุกคนอีกด้วย

💡3. เป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้หลากหลายองค์กร ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวที่อาจไม่เคยรู้ พร้อมร่วมเป็นพันธมิตร และสนับสนุนในการขับเคลื่อน

เหตุผลดี ๆ มีมากขนาดนี้ เราก็เลยไม่อยากให้คุณพลาดโอกาส!! แล้วพบกันที่งานนะ…

งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2

“2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations”

…ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม…

📌วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้วที่

เฟซบุ๊กเพจ “นับเราด้วยคน”

🔎เว็บไซต์ https://section09.thaihealth.or.th/voiceofthevoiceless2nd/
.

#สสส #ภาคีเครือข่ายสำนัก9 #นับเราด้วยคน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment