5 สิ่งที่คุณจะได้มีส่วนร่วมในงาน

กำหนดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2
“2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations”
…ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม…
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

5 สิ่งที่คุณจะได้มีส่วนร่วมในงาน งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations” ...ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม... วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

1. พบปะเครือข่ายภาคีที่กำลังขับเคลื่อนงานสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

งานประชุมครั้งสำคัญของคนทำงานประเด็นสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเฉพาะ ให้ได้มาพบปะและเชื่อมโยงกับนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในสายงานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น ภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะและสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนประชากรกลุ่มเฉพาะทั้ง 10 กลุ่มเป้าหมาย

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การเสริมศักยภาพและยกระดับการทำงานไปอีกขั้น

งานนี้ ได้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ร่วมจัดห้องย่อย ห้องกิจกรรม เต็มไปเนื้อหา องค์ความรู้ และเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อสุขภาวะของประชากรกลุ่มเฉพาะ อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน คนมุสลิม ประชากรข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

3. ร่วมส่งเสียงและเสนอนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ

เปิดพื้นที่ให้คนทำงานขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะของประชากรกลุ่มเฉพาะและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมออกเสียงระดมความคิด

และให้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ ได้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีและทัดเทียมกับทุกคน

4. เรียนรู้กับนิทรรศการ 9 การเปลี่ยนแปลงและบูธกิจกรรมภาคีเครือข่ายกว่า 23 หน่วยงาน

เรียนรู้ และเข้าใจประชากรกลุ่มเฉพาะผ่านนิทรรศการ 9 การเปลี่ยนแปลงสู่การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ พร้อมบูธกิจกรรมภาคีเครือข่ายกว่า 23 หน่วยงาน ที่จะเป็นโอกาสของคนทำงานให้ได้พบปะพูดคุย ศึกษาถึงวิธีแก้ไขปัญหา และเรียนรู้ผลกระทบต่าง ๆ เพื่อใช้ต่อยอดหรือเชื่อมโยงการทำงาน นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชากรกลุ่มเฉพาะได้ต่อไป

5. สนุกกับกิจกรรมกล่องสุ่มลุ้นรางวัล

พบกับผลิตภัณฑ์มากมายจากภาคีเครือข่ายที่ถูกออกแบบและทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ผ่านการร่วมสนุกด้วยการจับสลากลุ้นรับรางวัล กับกติกาง่ายๆ เพียงแค่กดไลก์เพจนับเราด้วยคน หรือโพสรูปพร้อมขึ้น

#นับเราด้วยคน #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #Voiceofthevoiceless #Voiceofthevoiceless2nd #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินครั้งที่2

.

ไม่อยากให้พลาดกัน….แล้วพบกับวันงานนะครับ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment