นับเราด้วยคน EP.16 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เตรียมพร้อมทำความเข้าใจ กับการเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างสมบูรณ์แบบ สุขภาพกาย-ใจ เรื่องใดบ้างที่ต้องดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษ สิทธิและสวัสดิการรวมถึง “เบี้ยยังชีพ” ที่ผู้สูงอายุได้รับ เพียงพอเหมาะสมแล้วหรือยัง ผู้สูงอายุควรได้รับสิทธิในเรื่องใดเพิ่มเติมอีกบ้าง หาคำตอบทั้งหมดนี้ได้กับ ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คุณสมชาย กระจ่างแสง เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment