รับฟังเสวนาพิเศษ “40 ปี มพก. : พลังเครือข่ายสู่การพัฒนาเด็กเเละคนพิการอย่างยั่งยืน”

รับฟังเสวนาพิเศษ "40 ปี มพก. : พลังเครือข่ายสู่การพัฒนาเด็กเเละคนพิการอย่างยั่งยืน"

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ “40 ปี มพก.
: พลังเครือข่ายสู่การพัฒนาเด็กเเละคนพิการอย่างยั่งยืน”
.
ผู้ร่วมเสวนา
คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
อธิบดีกรมส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
.
ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข
รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ (สปสช.)
.
คุณภรณี ภู่ประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สน.9)
.
ดำเนินรายการโดย
ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
กรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.15-11.30 น.
สามารถรับชมผ่าน Facebook Live เพจมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
https://www.facebook.com/tel025392916

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment