ชวนคนพิการเเละภาคีเครือข่ายฯ ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านงานสื่อสาร กับ Empowered Storytelling Workshop : เติมพลังการเล่าเรื่องจากภายใน เพื่อกลุ่มคนพิการ

Empowered Storytelling Workshop : เติมพลังการเล่าเรื่องจากภายใน เพื่อกลุ่มคนพิการ ที่อยากชวนคนพิการ และ/หรือภาคีที่ทำงานขับเคลื่อนสังคมเพื่อคนพิการ ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านงานสื่อสาร

“ใครเอ่ย ไม่เข้าพวก”
คำถามนี้ไม่เคยตลกสำหรับคนถูกถาม และกับคนพิการยิ่งไม่ตลก
.
“ไม่ชอบถูกตัดสิน ไม่ชอบเป็นภาระผู้อื่น”
เราเอง และไม่ว่าใครๆ ก็ไม่ชอบอย่างนี้ คนพิการที่ปัจจุบันมีมากกว่า 2 ล้านคนก็เช่นกัน
หลายๆ คนลุกขึ้นมาใช้ชีวิตเองได้ ก็ถูกยกให้เป็นคนพิการตัวอย่าง เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อน แต่ลึกๆ แล้วบางคนรู้สึกว่า ไม่อยากต้องแข็งแรงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ใครตลอดเวลา เพราะชีวิตทั่วไปก็ใช้ความพยายามเต็มที่อยู่แล้ว
แต่ทำอย่างไร ข้อความเหล่านี้ถึงจะถูกสื่อสารออกไปให้คนทั่วไปรู้สึกอย่างนี้เช่นกัน มองเพื่อนกลุ่มคนพิการด้วยสายตาระนาบเดียวกันและเรียนรู้กันในฐานะคนคนหนึ่ง
จึงเป็นที่มาของ Empowered Storytelling Workshop : เติมพลังการเล่าเรื่องจากภายใน เพื่อกลุ่มคนพิการ ที่อยากชวนคนพิการ และ/หรือภาคีที่ทำงานขับเคลื่อนสังคมเพื่อคนพิการ ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านงานสื่อสาร
.
เครื่องมือและวิธีการทางศิลปะที่พาใจออกมาเล่าเรื่อง มีอะไรบ้าง
สนทนาเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ในตนเอง โดย MasterPeace
เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเรื่องใจในรูปแบบใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมศิลปะ โดย Studio Persona
ทดลองเล่าเรื่องและสกัดคุณค่าในเรื่องเล่า

กิจกรรมเวิร์กช็อปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการสื่อและขีดความสามารถของภาคีในการผลิตสื่อ เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ โดย Mutual x MasterPeace x Studio Persona เพื่อ ‘คนพิการ’ และภาคีที่ทำงานขับเคลื่อนสังคมในรูปแบบต่างๆ กลับมาเรียนรู้ตนเอง เพื่อสื่อสารกับสังคมได้อย่างแข็งแรง สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส.

วิทยากร

  • กันตพร สวนศิลป์พงศ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา และนักเขียน
  • วิภาดา แหวนแพชร อาจารย์ประจำวิชาทักษะแห่งความสุข และวิชามนุษยสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
  • ปัณฑ์ฎาริณ ศรีจันทร์ นักออกแบบประสบการณ์ กระบวนกรด้านการเรียนรู้
  • ปรัชญพร วรนันท์ นักศิลปะบำบัด Expressive Arts Therapy

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป : คนพิการ และ/หรือภาคีที่ทำงานขับเคลื่อนสังคมเพื่อคนพิการ
ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยผ่านงานสื่อสาร

🗓️วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 17.00 น.

📍ณ ห้องประชุม 413-414 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (ซอยงามดูพลี)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

***หากใครสนใจอยากเข้าร่วม สามารถสมัครได้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
ทางลิงก์ → https://forms.gle/qhDqBBWxbktnT7BR9
ตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2567
งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
เวิร์กช็อปนี้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน
ดังนั้น จึงจะมีการตอบรับหรือยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางอีเมล

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment