รู้จัก เข้าใจ ธนาคารเวลา : นวัตกรรมใหม่ของสังคมไทย

รู้จัก เข้าใจ ธนาคารเวลา 1

ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายฯ เเละผู้ที่สนใจทุกท่าน
ร่วมงานเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ธนาคารเวลา
รองรับสังคมสูงวัย ในรูปแบบไฮบริด
.
รู้จัก เข้าใจ ธนาคารเวลา
นวัตกรรมใหม่ของสังคมไทย
.

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00-15.30 น.
ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)
หรือร่วมรับชมงานผ่านระบบ Zoom, Facebook Live ผ่านเพจ สสส. ธนาคารเวลา เเละยังเเฮปปี้

.
กิจกรรมภายในงาน
– เสวนา “ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย” เกิดอย่างไร…ให้อะไรกับสังคมไทย
– เสวนา “ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย : ให้คุณค่า…เชื่อมั่น…เท่าเทียม”
– นิทรรศการผลงานการดำเนินการของธนาคารเวลา 8 ภาคีเครือข่าย
– วงเเลกเปลี่ยนประสบการณ์เเละถอดบทเรียนการดำเนินงานธนาคารเวลา

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment