01 June 2024

Time

13:00 น. - 17:00 น.
At ห้อง 413-414 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Share:

Empowered Storytelling Workshop : เติมพลังการเล่าเรื่องจากภายใน เพื่อกลุ่มคนพิการ

Back
0
Empowered Storytelling Workshop : เติมพลังการเล่าเรื่องจากภายใน เพื่อกลุ่มคนพิการ ที่อยากชวนคนพิการ และ/หรือภาคีที่ทำงานขับเคลื่อนสังคมเพื่อคนพิการ ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านงานสื่อสาร
 
QR Code :
QR Code
Tags