24-26 May 2024

Time

11:00 น. - 20:00 น.
At Paradise Park ศรีนครินทร์ ชั้น 1
Share:

“Eldergy Festival” บูสพลังเก๋า เติมคุณค่าไม่มีหมด

Back
0

Eldergy Festival บูสพลังเก๋า เติมคุณค่าไม่มีหมด ยังแฮปปี้ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ได้ร่วมกันจัดงาน Eldergy Festival บูสพลังเก๋ เติมคุณค่าไม่มีหมด เพื่อเสนอพื้นที่จัดกิจกรรมที่ครอบคลุมด้านสุขภาพ สังคม และปัญญา ที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าในผู้สูงอายุ กระตุ้นการมีส่วนร่วมทางสังคมและลดปัญหาความแตกต่างระหว่างช่วงวัย รวมถึงการให้เกียรติและยกย่องประสบการณ์ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม ในคอนเซปต์ 'สนุก มีคุณค่า พึ่งพาตนเองได้' ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค โดยในงานนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 โซนหลัก คือ โซนสนุก โซนมีคุณค่า และโซนพึ่งพาตนเองได้

QR Code :
QR Code
Tags