ขอเชิญมาเที่ยวชมงานใหญ่ส่งท้ายปี สุดอลังการ !! ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2023

ขอเชิญมาเที่ยวชมงานใหญ่ส่งท้ายปี สุดอลังการ !! ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2023

ขอเชิญมาเที่ยวชมงานใหญ่ส่งท้ายปี !! ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2023
: มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.45-19.00 น.
ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

.
เจาะลึกธุรกิจ สินค้า ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการเพื่อสุขภาพ (Health) คุณภาพชีวิต อยู่ดีกินดี (Wellness) ท่องเที่ยว (Tourism) โรงแรม (Hotels) ธุรกิจไมซ์ (MICE) และการออกแบบที่เป็นมิตร เพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design for All) รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและมนุษย์ล้อ
.
รวมพลังทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย สู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เมืองไมซ์..เพื่อทุกคน (MICE for All) เมืองท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Tourism for All) และ เมืองอารยสถาปัตย์..เพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design City for All)
.
“เทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบที่เป็นมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทั้งมวล”
.
กิจกรรมสำคัญ 7 ไฮไลท์ ในงาน
1. การเปิดตัวสินค้า นวัตกรรม สุขภัณฑ์ ที่อยู่อาศัย และการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล
2. การคิกออฟและลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 7 จังหวัดต้นแบบ
3. พิธีมอบรางวัลสุดยอดอารยสถาปัตย์แห่งปี 2566 และการประกาศแต่งตั้ง ฑูตอารยสถาปัตย์ ประจำปี 2567
4. การจับคู่ธุรกิจ B2B เพื่อต่อยอดธุรกิจและขยายตลาดสินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของคนทั้งมวล
5. การประชุมนานาชาติ FTIC ประสานความร่วมมือ 15 ประเทศ ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลก
6. ชุมนุม CEO นักธุรกิจ นักบริหาร ผู้นำองค์กรชั้นนำ ทั้งจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน
7. การอบรมติวเข้มมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว-โรงแรม และเครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์ทั่วประเทศ
.

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment