ขอเชิญเข้าร่วมเวทีแรกพบเพื่อนใหม่ ครั้งที่ 2 ปี 2566

เวทีเเรกพบเพื่อนใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เวทีเเรกพบเพื่อนใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

 

ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

จัดโดย สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์สัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) สสส.

.

วัตถุประสงค์

  • สื่อสารถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และยุทธศาสตร์การทำงาน 10 ปี สสส.
  • พบกับผู้บริหาร สสส. แนะนำโครงสร้างองค์กร และระบบสนับสนุนการทำงานของภาคีเครือข่าย
  • สร้างความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพยุคใหม่ / หลักการบริหารจัดการที่ดี ต้อนรับเพื่อนภาคี ร่วมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคี แลกเปลี่ยนมุมมองวิธีคิด และสร้างความเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะ

.

จัดงาน ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสูงเรียนร้สุขภาวะ สสส. และผ่านช่องทางออนไลน์

ภาคีท่านใดสนใจลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbVWD3HNUeWAdBoBg8le1Aumxs01KQhxbSE-ber6jaH0SP-g/viewform

กำหนดการจัดงาน : https://drive.google.com/drive/folders/1Ydt-kw9p3ulby89l3tSn2pNKYXMZ3uVW

ติดต่อประสานงาน :

โทร 081 912 0213 (คุณญาณิกา)

[email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment