“สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการมีชีวิตอยู่ คือ การมีคนที่เข้าใจ” Hear with Heart ฟังด้วยหัวใจ 20 เสียงจากคนไร้บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ Sex worker ฯลฯ ที่ไม่มีใครได้ยิน

“การทำงาน Sex Worker เปลี่ยนชีวิตผมมาก ทําให้ชีวิตผมและครอบครัวดีขึ้นจากอาชีพนี้ ผมก็อยากให้เลิกเอาผิด  เลิกตีตรา เลิกเอาผิดพวกเรา”

 

สำหรับบางคน Sex worker หรืออาชีพพนักงานบริการ อาจเป็นอาชีพที่ขัดต่อความเชื่อ หรือเป็นอาชีพผิดกฎหมาย แต่สำหรับ ‘ออฟ’ วัย 30 ปี มันเป็นรายได้หลักที่ทำให้ชีวิตของเขาและครอบครัวเดินหน้าต่อได้ 

 

“โควิดที่ผ่านมา มีเงินเยียวยาทุกอาชีพ แต่พนักงานบริการไม่มีเงินเยียวยา ทั้งๆ ที่พนักงานบริการมีหลายแสนคนในประเทศไทยและเป็นคนที่กระตุ้นรายได้ให้กับประเทศมหาศาล มันไม่ต้องถูกกฎหมาย ขอแค่ทําให้เราไม่ต้องผิดกฎหมาย แล้วก็ทําให้เราอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงาน แค่นี้ก็พอ” 

 

Sex Worker คือ หนึ่งในเสียงสะท้อนจากใจที่น้อยคนอาจจะได้ยิน  ขณะเดียวกันท่ามกลางสังคมที่ผู้คนหลากหลาย เราเคยรับรู้ถึงการมีอยู่ของเพื่อนร่วมสังคมมากน้อยแค่ไหน? 

 

HEAR with Heart ฟังด้วยใจ Interactive Exhibition โดย Eyedropper Fill ส่วนหนึ่งจากงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations” โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากร กลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 

 

โดยเป็นนิทรรศการที่จะพาทุกคนฟัง ‘เสียง’ บอกเล่าเรื่องราวแห่งความสุข ความทุกข์ ความฝัน หรือความหวัง ผ่านโทรศัพท์ที่เชื่อมสายต่อกับบุคคลปลายทาง 20 เสียง 10 กลุ่มประชากร ซึ่งเสียงเหล่านี้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นเสียงของคนไร้บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้สูงอายุ คนพิการ ประชากรข้ามชาติ มุสลิม ผู้ต้องขังหญิง ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN+) ผู้หญิง แรงงานนอกระบบ และคนไทยไร้สิทธิ 

 

จะดีกว่าไหมถ้าคุณไม่ใช่แค่ ‘ได้ยิน’ แต่ ‘ฟัง’ เรื่องราวเหล่านั้นด้วยหัวใจ เพื่อเชื่อมโยงคุณค่าที่เราต่างมีร่วมกัน นั่นคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 

“ขอบคุณที่ใช้ชีวิตอย่างดีในทุกวันนะ” 

 

หนึ่งในเสียงจากคนฟังที่แม้จะไม่รู้จักเสียงปลายสาย และอาจแตกต่างกันทั้งเรื่องอายุ เพศ หรือ เชื้อชาติ แต่การฟังด้วยใจจะทำให้เราเชื่อมถึงกันและทำให้ทุกเสียงมีความหมายเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

ฟังเสียงของพวกเขาได้ที่นี่ 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment