กิจกรรม 3: ยิ่งเจ็บปวด ยิ่งต้องเล่า: เล่าเรื่องความเหลื่อมล้ำผ่านละครของผู้ถูกกดขี่

เปิดประสบการณ์ตรง ผ่าน 6 กิจกรรมห้องย่อย
                           กระบวนการทางศิลปะเพื่อที่จะร่วมกันสำรวจความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม โดยผ่านเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมเป็นผู้เขียนบท, สื่อสารแบบไม่ต้องพูดเก่ง, ไม่ชี้ตัว ไม่เพิ่มการตีตรา, ทำให้เป็นเรื่องสนุก และละครแทรกสดเพื่อฝึกซ้อมหาทางออกจากการถูกกดขี่ร่วมกัน เป็นความพยายามของผู้ไร้เสียง ไร้อำนาจ ที่จะให้การศึกษากันเองผ่านกระบวนการสร้างสรรค์

กำหนดการ

Sapphire 108

เวลา กิจกรรม
13.00-13.20 น. เเนะนำกระบวนการละครของผู้ถูกกดขี่ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม
โดย คุณศรชัย ฉัตรวิริยะชัย Artistic Director คณะละครมาร็องดู
13.20-15.00 น.
 • การเล่นเกมทางการละคร เพื่อทำควารู้จักเเละคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วม
 • การทดลองทำเเบบฝึกหัดทางการละคร เป็นเเบบฝึกหัดที่ใช้ร่างกาย
  เพื่อให้รู้จักกับความเหลื่อมล้ำโดยผ่านการปฏิบัติ
 • 15.00-16.00 น.
 • การทำละคร “เเทรกสด” สั้น ๆ 3-5 นาที เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้สร้างละครเอง
 • ความคิดเห็น ข้อมูลและบทสรุปที่นำเสนอในห้องย่อย ถือเป็นความคิดเห็นร่วมกันของเครือข่ายในห้องย่อยเท่านั้น
  ทั้งนี้ จะถูกรวบรวมและนำไปเสนอเชิงนโยบายต่อไป

  Shares:
  QR Code :
  QR Code

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Please input comment