อ่านมนุษย์: ก้าวข้ามการตีตราและเข้าใจความหลากหลาย

อ่านมนุษย์: ก้าวข้ามการตีตราและเข้าใจความหลากหลาย

“อย่าตัดสินหนังสือจากปก อย่าตัดสินคนจากลักษณะภายนอกที่เห็น”

 “กิจกรรมอ่านมนุษย์จะชวนให้เราได้มาฟัง ได้มาอยู่กับเขาตรงหน้า เพื่อที่เราจะได้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น ถึงความแตกต่างหลากหลาย ผู้ที่เป็นหนังสือก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เรื่องราวของเขาได้ถูกนำมาเล่า ได้คิดทบทวนชีวิตตัวเอง ในขณะที่ผู้อ่านก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เห็นกับสิ่งเป็น อาจไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไป”

 อาจารย์เล้ง โชติศักย์ กิจพรยงพันธ์ นักจัดกระบวนการ ธนาคารจิตอาสา

อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน Voice of the voiceless ครั้งที่ 2 – ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือกิจกรรมในห้องย่อยที่มีชื่อว่า “ห้องอ่านมนุษย์” โดย ธนาคารจิตอาสา ซึ่งแอดมินได้มีโอกาสพูดคุยกับ อ.เล้ง นักจัดกระบวนการ ผู้ที่จัดกิจกรรมนี้ จึงขอนำข้อมูลที่ได้พูดคุยกับ อ.เล้ง มาเล่าให้ทุกคนได้ทำความรู้จักเบื้องต้นกับกิจกรรมนี้ก่อนที่จะไปเข้าร่วมกัน

กิจกรรม “ห้องอ่านมนุษย์” เป็นพื้นที่ให้คนได้รับฟังเรื่องราวการตัดสินตีของคนที่ต่างจากตนเองผ่านการอ่านหนังสือมนุษย์ โดยได้แนวคิดจาก ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ซึ่งธนาคารจิตอาสา และ ความสุขประเทศไทย ได้เคยจัดขึ้นแล้ว พบว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นหนังสือและเป็นผู้อ่านจำนวนมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้อ่านก็อยากเข้าใจ ส่วนผู้ที่มาเป็นหนังสือเองก็อยากให้ผู้อื่นรับฟัง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประชากรเฉพาะ อาทิ กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่ม LGBTQ กลุ่มคนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ฯลฯ ผู้ซึ่งจะมาเป็นหนังสือ ก็อยากให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจ ไม่ติดอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอก มุมมองเพียงด้านใดด้านหนึ่ง หรือภาพจำของสังคม เพราะเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นอาจจะไม่ตรงปกเสมอไป

ซึ่งความพิเศษของห้องอ่านมนุษย์นี้ ได้รวบรวมผู้ที่มีความแตกต่างและหลากหลาย มาอยู่ในพื้นที่และบริบทที่เอื้อให้เอื้อนเอ่ยและได้รับการรับฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจ ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่ม จากนั้นชวนสะท้อนความคิดความรู้สึกหลังพูดคุย ผลลัพธ์ของกระบวนการคือการช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าด้วยกัน เปิดมุมมองและรับทราบข้อเท็จจริงที่ต่างฝ่ายก็อาจไม่เคยรับรู้มาก่อน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงความต้องการของกันและกัน เข้าใจทั้งความเหมือนและความต่าง ซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์อย่างยิ่ง เรียกได้ว่าหากได้เข้ากิจกรรมในห้องนี้แล้ว คุณจะได้อัปเลเวลความ Empathy กลับบ้านไปอย่างแน่นอน

มากไปกว่านั้น ห้องอ่านมนุษย์ยังเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้สังคมมองเห็นถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายในประเทศ เข้าใจถึงความต่าง และความต้องการเข้าถึงสิทธิเฉกเช่นเดียวกับคนในสังคม ซึ่งการได้เปิดอ่านและทำความเข้าใจเรื่องราวของผู้เป็นหนังสือนี้เอง จะช่วยนำพาคนทุกคนไปสู่จุดหมายด้านสุขภาวะได้อย่างเท่าเทียมที่สามารถเริ่มต้นได้จาก “ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน”

นอกจากกิจกรรม “ห้องอ่านมนุษย์” ในงาน Voice of the voiceless ครั้งที่ 2 – ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม” ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว เรายังมีกิจกรรม ที่น่าสนใจอีกมากมาย จึงขอให้ท่านโปรดกดติดตาม เฟซบุ๊กเพจ: นับเราด้วยคน และเว็บไซต์ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กันได้เลย เพื่อรับข้อมูลดี ๆ ที่เรานำจะบอกเล่ากันอย่างสม่ำเสมอต่อไป

 

#สสส #นับเราด้วยคน #Vov2 #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #voiceofthevoiceless #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment