นับเราด้วยคน EP.83 บ้านปลอดภัยทำอย่างไรไม่ให้เสี่ยงล้ม

อุบัติเหตุภายในบ้านเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกเวลา โดยเฉพาะผู้สูงอายุยิ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการประสบเหตุจากการล้มภายในบ้าน

สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุล้มคืออะไร
อันตรายจากการล้มมีผลอย่างไรกับผู้สูงอายุบ้าง
เราสามารถปรับพื้นที่ต่าง ๆ ภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุได้อย่างไร
มารับฟังข้อมูลดี ๆ จาก รศ.กภ.สมนึก กุลสถิตพร อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณสุจิตรา จิระวาณิชย์กุล คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน บ้านปลอดภัยทำอย่างไรไม่ให้เสี่ยงล้ม

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment