นับเราด้วยคน EP.69 ผู้สูงอายุไทยเสี่ยงถูกทอดทิ้ง

เมื่อความสุขในบั้นปลายชีวิต

ไม่ได้แวดล้อมด้วยลูกหลานที่ดูแลเอาใจใส่ ไม่ได้อยู่สบาย ไปไหน ทำอะไรได้อย่างใจต้องการ

แต่ผู้สูงอายุหลายท่านกลับต้องเผชิญกับความยากลำบากทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ ถูกทิ้งอย่างโดดเดี่ยว กลายเป็นคนไร้บ้าน ซ้ำร้ายบางรายต้องพบเจอกับการถูกทำร้าย ทารุณกรรม

ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการช่วยเหลือ ปกป้อง เยียวยา อย่างไรได้บ้าง มาติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้กับ ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณทศพร สร้อยทองหลาง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน ผู้สูงอายุไทยเสี่ยงถูกทอดทิ้ง

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment