นับเราด้วยคน EP.53 เบี้ยยังชีพที่ไม่พอยังชีพ

เมื่อชีวิตต้องหาเช้ากินค่ำ เบี้ยยังชีพที่ได้รับก็ไม่เพียงพอต่อการกินอยู่ ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุขนาดไหน แนวทางช่วยเหลือที่พอจะแก้ปัญหานี้สามารถทำได้อย่างไรบ้าง
.
.
ติดตามฟังข้อมูลจาก คุณสุจิน รุ่งสว่าง ประธานสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย และ เรื่องเล่าประสบการณ์ตรงของ คุณบุญนภา กลิ่นสีสุข แม่ค้า/ผู้สูงอายุชุมชนเคหะร่มเกล้า
.
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน เบี้ยยังชีพที่ไม่พอยังชีพ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment