นับเราด้วยคน EP.51 การป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพในแรงงานนอกระบบ

เมื่อ “แรงงานนอกระบบ” ต้องเผชิญกับปัญหาด้าน “สุขภาพ” โรคภัยไข้เจ็บที่มาจากการทำงาน โรคติดต่อที่ควบคุมไม่ได้
.
.
จะมีทางไหนบ้างที่จะช่วยเยียวยาและคุ้มครองให้แรงงานนอกระบบได้เข้าถึงสิทธิการรักษาและสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
.
.
ติดตามฟังข้อมูลจาก คุณอรพิน วิมลภูษิต เลขาธิการและผู้จัดการสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณยุคนธร พรมเดช ผู้ประสานงานโครงการสร้างสุข ลดทุกข์ กลุ่มวัยแรงงาน สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน การป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพในแรงงานนอกระบบ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment