นับเราด้วยคน EP.23 บ้านใจดี

อุบัติเหตุภายในบ้านเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือคนพิการ
คงจะดีกว่าหากพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบ้าน ถูกออกแบบมาเพื่อให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว และยังลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วย
.
.
“บ้านที่ใจดี” ต่อผู้อาศัยทุกคนควรเป็นอย่างไร
มาติดตามฟังข้อมูลจาก รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
.
และรับฟังเรื่องราวของ คุณภพต์ เทภาสิต รองผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในวันที่ต้องปรับตัวมาใช้ชีวิตแบบมนุษย์ล้อ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพื้นที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment