23 May 2023

Time

15:00 น. - 17:00 น.
At บริเวณหน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
Share:

กิจกรรมเปิดตัวโครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)

Back
0

กำหนดการ

กิจกรรมเปิดตัวโครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ณ บริเวณหน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

*******************

 

เวลา กิจกรรม
15.30-16.00 น. ลงทะเบียน
พิธีกรกล่าวทักทาย และชี้แจงกำหนดการ
16.00 น. ผู้บริหารกระทรวง กรม ผู้มีเกียรติ และเครือข่าย
เดินทางถึงบริเวณกิจกรรม ยืนตามจุดที่จัดเตรียมไว้
พิธีกรกล่าวต้อนรับ และวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
16.10 น. เข้าสู่ช่วงพิธีการ
พิธีกร กล่าวเชิญรับชมวิดีทัศน์ ความเป็นมาของกิจกรรม และกล่าวทักทายหน่วยงาน One Home ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
16.30 น. พิธีกรเชิญ
นางจตุพร โรจนพานิช
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน
นายสุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.)
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายศานนท์ หวังสร้างบุญ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กล่าวแสดงเจตนารมณ์การบูรณการทำงาน และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
16.45-17.00 น. – นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
– ผู้บริหาร กระทรวง และกรม ไปยังจุดปล่อยขบวนรถ One Night Count
– One home ทั่วประเทศ เตรียมนับถอยหลังพร้อมกัน
– ปลัดกระทรวง พม. และผู้บริหาร ตัดริบบิ้น ปล่อยแถวขบวนรถ โบกธง และปรบมือให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและครือข่าย
– ปล่อยขบวนรถพร้อมกันทั่วประเทศ
17.00 น. ปลัดกระทรวง พม. อธิบดี พส. และ สสส. ร่วมสัมภาษณ์สื่อมวลชน
และร่วมลงพื้นที่ บริเวณอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ถนนราชดำเนิน เสร็จสิ้นพิธีการ
17.00 น. เป็นต้นไป ทีมลงพื้นที่ทั่วประเทศ ลงแจงนับคนเร่ร่อน
สรุปผลสถิติ ประกาศให้สาธารณชนรับทราบต่อไป
หมายเหตุ
1. แต่งกายด้วยชุดลงพื้นที่ เสื้อแจ๊กเก็ตกระทรวง (สีชมพู ขาว)
2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
QR Code :
QR Code
Tags