ขอเชิญชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการฯ ครั้งที่ 1

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการฯ ครั้งที่ 1

การฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการฯ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ภายใต้โครงการ : การจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการ เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของคนพิการ ได้รับการสนับสนุน จาก สสส. สำนัก 9 ร่วมกับ Child Impact และภาคีเครือข่ายประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร
.
จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการฯ ครั้งที่ 1”
.
ขอเชิญพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจเบื้องต้น และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการฝึกทักษะการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันของเด็กเล็กและเด็กพิการ รวมทั้งบทบาทของผู้ปกครองและครูในการมีส่วนร่วมส่งเสริมศักยภาพของเด็กเล็กและเด็กพิการ กับ กิจกรรม Health Talk ครั้งที่ 16 “ไม่ยาก ถ้าอยากหัดให้ลูกดูแลตัวเอง”
กับ วิทยากร อ.ดร.ฑมลา บุญกาญจน์ นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการศึกษาพิเศษ และ   อ.ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
.
ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom มาร่วมกัน สร้าง “ชุมชนวิชาการ” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการร่วมกันนะคะ

Shares:
QR Code :
QR Code

One thought on “ขอเชิญชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการฯ ครั้งที่ 1

  1. อยากแบ่งปันความรักความห่วงใยความรู้ต่างๆและประสบการณ์ที่ได้เจอมาจากสังคมในด้านบวกกับด้านลบ​ อย่าท้อ​ อย่าทิ้ง​ อย่าทำ​ ไม่เคยทิ้งลูกไว้อยู่คนเดียว​ เพราะเราคิดเสมอว่าถ้าเราเป็นเขาและเขาเป็นเรา​ จากความรู้สึก+ความห่วงใยพาไปไหนตลอด​ สุขด้วยกันทุกข์ด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment