ชวนฟังเสวนา “Universal Design Center and Beyond”

Universal Design Center and Beyond

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ: Universal Design Center and Beyond
ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2023
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00-17.00 น.
ณ Hall 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
.
วิทยากรร่วมเสวนา
รองศาสตราจารย์.ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ (KU UDC)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กตัญญู หอสูติสิมา (MSU UDC)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิกานต์ ปุระพรหม (MJU UDC)
.
พิธีกรดำเนินรายการ
ดร. กันติทัต ทับสุวรรณ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment