ขอเชิญอบรมความรู้ด้านกฎหมายภาษีเเละการจัดการเอกสารบัญชี

อบรมความรู้กฎหมายภาษีเเละการจัดการเอกสารบัญชีภาษีอากร สำหรับภาคีเครือข่าย สสส.

ขอเชิญภาคีเครือข่าย สำนัก 2 และสำนัก 9

 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และไขข้อสงสัย !! ด้านภาษี
ในหัวข้อ “ความรู้ด้านกฎหมายภาษีและการจัดการเอกสารบัญชีภาษีอากร
สำหรับภาคีเครือข่าย สสส.”
ในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ทาง Online Zoom
.

สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9FjCMInNcLYw6YgAdWA2O0F_7PH_TgT5FGdwZ1YS-q4pscA/viewform

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment