ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อคืนข้อมูลและวิพากษ์ผลการศึกษาสู่การพัฒนาตัวแบบในการปฏิบัติและคุ้มครองผู้สูงอายุ

ประชุมเพื่อคืนข้อมูลและวิพากษ์ผลการศึกษาสู่การพัฒนาตัวแบบในการปฏิบัติ และคุ้มครองผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการตัวแบบการปฏิบัติและคุ้มครองผู้สูงอายุในสังคมไทย ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมของกลุ่มวัยต่าง ๆ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเพื่อคืนข้อมูลและวิพากษ์ผลการศึกษาสู่การพัฒนาตัวแบบในการปฏิบัติ
และคุ้มครองผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการตัวแบบการปฏิบัติและคุ้มครองผู้สูงอายุในสังคมไทย
ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมของกลุ่มวัยต่าง ๆ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ห้องพระมาตุลี 1 ชั้น 2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpOgScv3sSBJR3VwR4wD2Kor6zT7fnNQUxeNykieWRpVuaHA/viewform

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment