ภาพกิจกรรมห้องย่อย : มุ่งสู่มาตรฐานการให้บริการคนพิการโดยชุมชน, คิด เห็น ทำ อย่างไร ให้ใจเกินร้อย โดย เครือข่ายศูนย์บริการคนพิการภาคเหนือ

BH2_1233
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment