กิจกรรม 4: บอกกล่าว เล่าเพื่อน: เสียงสะท้อนจากคนพิการ ที่อยากเล่าขานให้โลกได้ยิน

เปิดประสบการณ์ตรง ผ่าน 6 กิจกรรมห้องย่อย
                           กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้สะท้อนความต้องการ ต่อรูปแบบบริการสาธารณะและการสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตนเองให้อยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียม

กำหนดการ

Sapphire 109

เวลา กิจกรรม
13.30-13.40 น. เปิดวงเล่า ชวนเพื่อนคิด ชวนเพื่อนคุย
โดย คุณฐาณัฒรวีย์ ศรีสยาม
13.40-15.00 น. เปิดเวทีเสียงสะท้อนจากคนพิการ “บอกกล่าว เล่าเพื่อน”
 • คุณชาลินี โตเอี่ยม ตัวแทนคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
 • คุณณธศา พันธ์บัว ผู้ปกครองตัวแทนคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
 • คุณกมลวรรณ จินดาอินทร์ ตัวแทนคนพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย
 • คุณนพรัตน์ นาเหนือ ผู้ปกครองตัวแทนคนพิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้
 • คุณประดิษฐ์ สุวรรณะ ตัวเเทนคนพิการทางการมองเห็น
 • 13.30-13.40 น. เปิดวงพูดคุย ร่วมแชร์ ร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนคนพิการ
  15.30-17.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกัน “ความสุขของฉัน ความฝันที่อยากให้เกิดขึ้นจริง”

  ความคิดเห็น ข้อมูลและบทสรุปที่นำเสนอในห้องย่อย ถือเป็นความคิดเห็นร่วมกันของเครือข่ายในห้องย่อยเท่านั้น
  ทั้งนี้ จะถูกรวบรวมและนำไปเสนอเชิงนโยบายต่อไป

  Shares:
  QR Code :
  QR Code

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Please input comment