ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “VOV Award”

VOVaward

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “VOV Award”
ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

VOV Award
VOV Award
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment