EP.4 “Today at APPLE : ถ่ายภาพให้โดนใจด้วย IPHONE”

ประมวลภาพบรรรยากาศกิจกรรม “Today at APPLE : ถ่ายภาพให้โดนใจด้วย IPHONE”
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้
เพื่อใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวอย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับคนพิการ
จากเจ้าหน้าที่ Apple Store Thailand

พบกับคอร์สสุดพิเศษ ที่จะช่วยให้เราถ่ายภาพด้วย IPHONE
ได้สวยงามและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
ณ Apple Store @Central World

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
หรือติดตามข่าวสารกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ
สำหรับคนพิการเป็นประจำทุกเดือน
ผ่านทางเพจ “นับเราด้วยคน”

#โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับคนพิการผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
#เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ #สสส.
#สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ #สำนัก9

 

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment