สสส. สานพลัง Line Man – ภาคีเครือข่าย เปิดอบรมหลักสูตร “ไรเดอร์สร้างเสริมสุขภาพ”

ที่มา : Hfocus

รูปภาพ : Hfocus

ภรณี ภู่ประเสริฐ

สสส. สานพลัง Line Man – ภาคีเครือข่าย เปิดอบรมหลักสูตร “ไรเดอร์สร้างเสริมสุขภาพ” เฟสแรก เพราะชีวิตไรเดอร์สุดเสี่ยง อุบัติเหตุ ป่วย เครียด พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ เล็งขยายความรู้ สร้างนวัตกรรมสุขภาพ ตั้งแกนนำไรเดอร์ทั่วประเทศในอนาคต

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2565 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฝึกอบรมหลักสูตร “ไรเดอร์สร้างเสริมสุขภาพ” ร่วมกับ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย โดยได้รับความร่วมมือคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย โดยนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า ไรเดอร์ หรือ พนักงานส่งอาหาร/พัสดุ กลุ่มแรงงานแพลตฟอร์ม (Platform Labor) ที่ได้รับความนิยมในไทยจากสถานการณ์โควิด-19 เพราะเป็นอาชีพอิสระ ขณะที่รายงานการพัฒนาแนวทางสร้างเสริมสุขภาวะไรเดอร์ ปี 2565 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบไรเดอร์จำนวน 518 คน ทั่วประเทศ พบปัญหาสุขภาพสำคัญ 3 เรื่องคือ 1.ปัญหาสุขภาพร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดเอว ปวดข้อมือ เพราะต้องขับขี่รถเป็นเวลานาน 2.ปัญหาความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพราะต้องแข่งกับเวลาในการส่งของ 3.ปัญหาสุขภาพจิตจากความเครียดระหว่างทำงาน กับลูกค้า ร้านค้า และสภาพอากาศ และพบไรเดอร์มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิต ภูมิแพ้ หอบหืด เบาหวาน และไขมันสูง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทำให้ สสส. สานพลังภาคีเครือข่ายจัดทำหลักสูตร Workshop เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหา สร้างเสริมสุขภาวะให้ดีขึ้น

นางภรณี กล่าวต่อว่า หลักสูตรนี้จัดอบรม 3 ครั้ง ได้แก่ 1.หลักสูตรคอ บ่า หลัง สะโพก โยกสบาย ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย แนะนำกิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัดที่สอดคล้องกับสุขภาพของไรเดอร์แต่ละบุคคล 2.หลักสูตรไรเดอร์เซฟตี้ ฝึกทักษะ 6 ขั้นตอนการทำงานของไรเดอร์ให้ขับขี่ปลอดภัย เช่น เตรียมความพร้อมสภาพรถ อุปกรณ์ ร่างกายและจิตใจก่อนทำงาน, ฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือหากเกิดอุบัติ 3.หลักสูตรหัวไม่ร้อน นอนหลับสบาย ฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกัน จัดการความโกรธ สร้างความเข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึก ให้มีสุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน มีเป้าหมายสร้างแกนนำที่จะเป็นเครือข่ายไรเดอร์สร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดีขึ้น

 “สสส. ให้ความสำคัญกับ “ไรเดอร์” ซึ่งเป็นอีกกลุ่มอาชีพที่ต้องมีการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจง และได้รับความเป็นธรรมทางสุขภาพ  นอกจากการสนับสนุนกระทรวงแรงงานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเก็บข้อมูลสภาพการทำงานของแรงงานแพลตฟอร์มที่ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากฎหมายและนโยบายเพื่อคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ…. แล้ว การอบรมครั้งนี้ถือเป็นอีกนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่เน้นไปที่กลุ่มแรงงานอิสระ และการที่ทำกับบริษัทไลน์แมนฯ จะเป็นโมเดลแรกที่จะช่วยปูทางขยายความร่วมมือไปยังไรเดอร์แพลตฟอร์มอื่นๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไรเดอร์ทุกคนที่ได้ร่วมกิจกรรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับประโยชน์และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งต่อให้เพื่อนๆ ไรเดอร์ด้วยกัน หันมารักสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นางภรณี กล่าว

ไรเดอร์

ดร.มาลียา  โชติสกุลรัตน์  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์  LINE MAN Wongnai   กล่าวว่า อาชีพไรเดอร์เป็นอาชีพที่ทำงานอยู่บนท้องถนนทั้งวัน และจะต้องเผชิญปัญหาสุขภาพกาย  เช่น  อาหารปวดคอ บ่า หลังสะโพก จากการนั่งขับรถจักรยานยนต์ท่าเดิม  รวมถึงความเครียดจากจราจรติดขัดที่ส่งผลกับสุขภาพจิตโดยตรง LINE MAN  จึงได้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของไรเดอร์ ด้วยการสานพลังกับ  สสส.  และได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากสถาบันต่างๆ มาฝึกทักษะการบริหารร่างกาย และอิริยาบถที่เหมาะสมในวิถีการทำงานไรเดอร์ รวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพจิตจากความเครียด ตลอดจนหลักสูตรอบรมการขับขี่ตามวินัยจราจรและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าทั้ง  3  หลักสูตร จะยกระดับคุณภาพชีวิตของไรเดอร์ให้ดีขึ้น และทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข สำหรับความร่วมมือกับ  สสส.  ในครั้งนี้มีแผนที่จะขยายผลหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของไรเดอร์ เพื่อให้ไรเดอร์ทั่วประเทศสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment