ส่งเสียง! สู่หลักประกันสุขภาพให้ทุกคนได้เท่าเทียม

ส่งเสียง! สู่หลักประกันสุขภาพให้ทุกคนได้เท่าเทียม

“เพราะสุขภาพที่ดี คือสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน” 

ท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีมากมายในปัจจุบัน หลายคนเดินหน้าไปได้ไกล แต่ยังมีอีกหลายกลุ่มหลายคนกลับยังคงยืนอยู่ที่เดิม เมื่อสิทธิการรักษาพยาบาลที่ทุกคนควรเข้าถึงได้เท่ากัน แต่กลับไปไม่ถึง “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ในสังคมไทย ทั้งคนจนในเขตเมือง คนไร้บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ และแรงงานข้ามชาติ ฯลฯ

หลายปัญหาที่ทำให้ “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” เข้าไม่ถึงหลักประกันสุขภาพมีหลายข้อ เช่น ปัญหาด้านสิทธิในการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพ, ปัญหาด้านช่องว่างของระบบบริการและการส่งต่อข้อมูล, ปัญหาด้านการปรับตัวที่ไม่เท่าทันของกลไกการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังรวมถึงปัญหาของการขาดความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิ หรือจะเป็นข้อจำกัดในการสื่อสาร ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี

ความหลากหลายเหล่านี้ จะกลายเป็นโจทย์แห่งความท้าทายสู่การพัฒนาอุปสรรค เปลี่ยนจากปัญหาให้กลายเป็นเสียงของ“ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ที่ถูกส่งต่อและแรงผลักให้ทุกคนได้มีสุขภาวะที่ดีอย่างเท่าเทียม ชวนคุณทุกคนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสียง นำมาเป็นข้อเสนอเชิงระบบ รวมถึงการแลกเปลี่ยนในเชิงประสบการณ์ทำงานและนโยบาย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและกระจายหลักประกันทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

กับห้องย่อย “ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ” ในงาน “Voice of the voiceless ครั้งที่ 2 – ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม” ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย โปรดติดตามข้อมูลเกี่ยวกับงานได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ: นับเราด้วยคน และเว็บไซต์ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กันได้เลย

📃ที่มา:

– ภาพรวมการจัดห้องย่อย “ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ” 

– แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (แผนการดำเนินงานประจำปี 2566)

#สสส #นับเราด้วยคน #Vov2 #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #voiceofthevoiceless #ประชากรกลุ่มเฉพาะ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment