สสส. เชิญชวนสมัครเพื่อรับรางวัล VOV Award

ขอเชิญชวนบุคคลหรือองค์กรที่ขับเคลื่อน
ให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

สมัครเพื่อรับรางวัล VOV AWARD

ในงานประชุมวิชาการเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2

รางวัลแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. รางวัลบุคคลขวัญใจประชากรกลุ่มเฉพาะ จำนวน 10 รางวัล
(เจ้าหน้าที่สังกัดองค์กร/บุคลากรอิสระ)
2. รางวัลองค์กรขวัญใจประชากรกลุ่มเฉพาะ จำนวน 10 รางวัล (องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สถาบันการศึกษา ชุมชน)
3. รางวัลบุคคลกลุ่มเฉพาะต้นแบบ จำนวน 5 รางวัล

ระยะเวลาดำเนินการ
1) ประกาศรับสมัครผลงาน 22 สิงหาคม-31ตุลาคม 2565
2) คัดเลือกและตรวจสอบข้อมูล เดือนพฤศจิกายน 2565
3) พิจารณาและประกาศรางวัล เดือนธันวาคม 2565

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัคร:
นางสาวปิยะนาถ สิริรัตนาวงศ์ (น้ำทิพย์)
สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9)
มือถือโทร 083 155 8778 Line: namthip-kmutt
Email: [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment