“ไม่มีใครต้องไร้สิทธิ” : 2 ปี MOU ประสานความร่วมมือพัฒนาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ

ไม่มีใครต้องไร้สิทธิ

“ไม่มีใครต้องไร้สิทธิ”

: 2 ปี MOU ประสานความร่วมมือพัฒนาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ

ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 

เวลา 09.00-13.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวที

“เล่าเรื่อง คนไทยไร้สิทธิ” : การทำงานและความร่วมมือสู่การพลิกฟื้นโอกาสของชีวิต

“สะท้อนภาพ 2 ปี MOU คนไทยไร้สิทธิ” : การประสานความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่การยกระดับการเข้าถึงสิทธิสถานะทางทะบียนและหลักประกันทางสุขภาพในอนาคต

ผ่านทาง Live สด : Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ Khaosod – ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment