หลักสูตรการตลาดเพื่อสังคม Social Marketing makes an idea for social change

การตลาดเพื่อสังคม

                           ด้วยสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สสส. ซึ่งมีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร  การตลาดเพื่อสังคม : การออกแบบไอเดียงานเพื่อสังคมให้น่าสนใจ Social Marketing makes an idea for social change

ในวันที่ 13-14 กันยายน 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น.
อบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการ (Workshop) 

ในรูปแบบ Onsite Training @ ThaiHealth Academy ชั้น 34 อาคาร SM Tower
เปิดรับสมัครภาคีเครือข่าย สสส. จำนวน 30 ที่นั่ง เท่านั้น!

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการตลาดเพื่อสังคม : การออกแบบไอเดียงานเพื่อสังคมให้น่าสนใจ
Social Marketing makes an idea for social change ได้ที่ลิงก์นี้  https://forms.gle/vDjAjt4FGRaJ29cn8

– สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณสายใจ โชติกะคาม(ใจ) โทร.062-646-6263

– ปิดรับสมัครวันอังคารที่ 9 กันยายน 2565 นี้

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment