31 July 2023

Time

8:00 น. - 16:00 น.
At หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
Share:

“วันสร้างสุข : สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ”

Back
0
ขอเชิญชวนคนพิการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงาน “วันสร้างสุข : สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ” ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เวลา 08.00-16.00 น.
 
QR Code :
QR Code
Tags