21-23 February 2023

Time

7:30 น. - 18:00 น.
At อิมเเพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
Share:

งานประชุมวิชาการเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2

Back
0

งานประชุมวิชาการเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2

QR Code :
QR Code
Tags